Primjena

Aplikacija za evidentiranje poljoprivredne proizvodnje PinovaDoc je aplikacija za voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo-podrumarstvo, ratarstvo, povrtlarstvo, rasadničarstvo tj. mogu je koristiti svi poljoprivredni proizvođači. I oni proizvođači koji imaju npr. hektar voćnjaka i 5 ha vinograda, a proizvode i vino, mogu koristiti jedan te isti korisnički račun za vođenje evidencije ako je sva proizvodnja vezana na istu pravnu osobu.

Bez obzira jeste li u integriranoj, ekološkoj ili još uvijek u konvencionalnoj proizvodnji ili možda GlobalGAP-u, kompletnu evidenciju možete voditi kroz PinovaDoc jer su Vam osigurani svi uvjeti i zakonski obrasci vezani za pojedini model proizvodnje.

PinovaDoc aplikacija namijenjena je kako malim pojedinačnim proizvođačima, OPG-ima, obrtima, voditeljima proizvodnje, tehnolozima tako i velikim tvrtkama.

PinovaDoc u Voćarstvu

Voćari od sada svu kontrolu i evidenciju agrotehnike, troškova i prihoda, cijene koštanja mogu imati prikazanu u PinovaDoc aplikaciji. Program pokriva 28 najznačajnijih voćnih vrsta koje se mogu uzgajati u Hrvatskoj, a čija proizvodnja zahtjeva zakonsku evidenciju.

Čitaj više

PinovaDoc u Vinogradarstvu i Vinarstvu

Za vinogradare i vinare aplikacija PinovaDoc omogućuje ono što rijetko koja druga aplikacija nudi, a to je vođenje kompletne podrumske evidencije koja je napravljena prema trenutno važećim Zakonima i Pravilnicima.

Čitaj više

PinovaDoc u Ratarstvu

Ratari kao i drugi poljoprivredni proizvođači obavezni su voditi određene evidencije o raznim agrotehničkim mjerama koje obavljaju na svojim poljima kroz sezonu, posebno oni u integriranoj i ekološkoj proizvodnji.

Čitaj više

PinovaDoc u povrćarstvu

I povrćari se mogu osloniti na našu PinovaDoc aplikaciju za praćenje inputa i outputa u proizvodnji. Povrćarstvo je grana koja je slična ratarstvu u dijelu da se većinom uzgajaju jednogodišnje kulture pa se u tom dijelu mogućnosti aplikacije PinovaDoc uvelike poklapaju.

Čitaj više

PinovaDoc u rasadničarstvu

Može se činiti čudnim, ali i rasadničari vole imati sve pod kontrolom. Evidencija može biti olakšana uz korištenje PinovaDoc aplikacije.

Čitaj više

PinovaDoc u kooperaciji

Aplikacija PinovaDoc je nadopunjena dijelom za kooperante tako da sada svi koji imaju kooperantski odnos mogu određenu evidenciju lakše i jednostavije voditi kroz dio koji je tome namijenjen uz vrlo pristupačnu cijenu.

Čitaj više