Aplikacija

Budite ukorak s novim IT tehnologijama koje će Vam omogućiti više slobodnog vremena, a papirologiju zaboravite jer je ona stvar prošlosti!

Započnite koristiti internet aplikaciju PinovaDoc već danas.

Aplikacija za poljoprivrednike je namijenjena svima koji žele unaprijediti i poboljšati svoje poslovanje jer suština svake proizvodnje, pa tako i poljoprivredne, je da su rezultati proizvodnje lako dostupni i da se ima kontrola nad proizvodnjom i troškovima po parcelama  i kulturama, a samim time će i proizvodno-financijski rezultati rasti.