Mogućnosti

Sustav PinovaDoc aplikacije logistički je podijeljen u 7 osnovnih kategorija + 2 dodatne kategorije ovisne o vrsti poljoprivrednog proizvođača.

Vrlo jednostavan prikaz i preglednost strukture ono je što čini PinovaDoc lakom za korištenje. Unutar svake kategorije omogućen je upis, pregled, analiza i ispis podataka kroz više podkategorija.

Arkod parcele i preglednik

Vaše Arkod parcele na jednom mjestu u popisu parcela na kojima se temelji cijela proizvodnja i dobivanje potpora, uz kontrolu preko web preglednika.

Čitaj više

Inventura parcela

Podatke o zasađenim ili zasijanim površinama dobro je imate pri ruci kako bi znali na kojoj parceli što uzgajate, posebno je važno kod praćena plodoreda u uzgoju jednogodišnjih kultura.

Čitaj više

Praćenje agrotehnike

Evidencija agrotehnike je obavezna prema Zakonu, a zašto ne bi bila i jednostavnija?

Čitaj više

Resursi

Vodite računa o radnicima, mehanizaciji i ostaloj opremi jer Vas to sve košta.

Čitaj više

Evidencije i statistike

"Evidencije i statistike" omogućuju pregled svih radova u izabranom periodu. Prikazuju se radovi koje ste predhodno upisivali i vodili kroz program. Prikaz pjedinačnih radovi za bitnije agrotehničke operacije kao što su: zaštita bilja, gnojidba, berba, suzbijanje korova, sjetva/sadnja i dr.

Čitaj više

Financijska analiza

Suština svake poljoprivredne proizvodnje jesu lako i uvijek dostupni rezultati ostvareni tom proizvodnjom prikazani kroz troškove, prihode i obračunati u cijeni koštanja poljoprivrednog proizvoda.

Čitaj više

Postupci po vinu i stanje podruma

Vinogradari i vinari vodite kompletnu podrumsku evidenciju od stanja u podrumu, posudama, svim enološkim postupcima od prešanja do gotovog proizvoda.

Čitaj više

Podrumska evidencija

Podrumska evidencija u PinovaDoc-u sadrži sve što je propisano Pravilnikom o podrumskoj evidenciji.

Čitaj više

Evidencija skladišta

Skladišni dio na jednom mjestu obuhvaća stavke kao što su kontakti kupaca i dobavljača, repromaterijal, skladišta, dokumenti (primke i otpremnice, proizvodni nalozi) na temelju kojih se automatski ažurira i izračunava Stanje zaliha na skladištu.

Čitaj više

Izvještaji i obrasci

Analizirajte sve aktivnosti svog poljoprivrednog gospodarstva pomoću 49 različitih izvještaja.

Čitaj više

Kooperacija

Za veće otkupljivače, napravljen je dio u kojem se mogu voditi svi kooperante i predaja njihove robe na određeni datum.

Čitaj više

Povezanost s agrometeorološkom stanicom

Oba proizvoda Pinove, aplikacija PinovaDoc i agrometeo stanica Pinova Meteo povezani  su međusobno i jedan drugog nadopunjuju na jednom mjestu što je vrlo praktično.

Čitaj više

Pinova Mobile

Uz program je dostupna i mobilna aplikacija Pinova Mobile koja omogućava brži i efikasniji rad na Android tabletima i pametnim telefonima na terenu.

Čitaj više