Prednosti aplikacije

Jednostavnost

Kroz cijelu aplikaciju prisutni su isti znakovi za određene radnje što pojednostavnjuje unos i pretraživanje podataka tako da svaki korisnik u potpunosti može ovladati svim mogućnostima aplikacije za poljoprivredu. Sučelje sustava također je jednostavno kako bi korisnik uz minimalno truda uveo red u rukovođenje poljoprivrednim gospodarstvom.

Praktičnost

Aplikacija omogućuje da se s maksimalno dva klika dolazi do željenih podataka - što, kada, kako, s čime i koliko čega se odradilo na pojedinoj parceli, dok za upis podataka je dovoljno 5 minuta dnevno.

Omogućeno je i filtriranje podataka po svim elementima od parcela, kultura, sorata, postupaka, datuma itd.

Automatski generirane izvještaje i obrasce za poljoprivredu propisane zakonom moguće je jednim klikom ispisati.

Svakim otvaranjem aplikacije koristite najnoviju verziju.

Dostupnost

Obzirom da se radi o Internet aplikaciji, dostupna je 24 sata dnevno svaki dan u tjednu, a pristup aplikaciji je omogućen bez obzira gdje se nalazili - na bilo kojem računalu, na terenu, u drugoj državi i slično. Jedino potrebno je internet veza, koja je sve dostupnija pa iz tog razloga je i PinovaDoc pristupna uvijek i svugdje. 

Baze podataka

PinovaDoc aplikacija raspolaže s 3 baze podataka koje omogućuju precizan i brz odabir i unos podataka u evidenciju. To su baza sredstava za zaštitu bilja (SZB), baza gnojiva i sortna lista.

Mogućnosti

  • Unos Arkod parcela i katastarskih čestica
  • Unos inventure nasada/usjeva
  • Unos svih agrotehničkih mjera
  • Unos svih enoloških postupaka
  • Unos tehnologije proizvodnje vina
  • Unos analiza tla i vina
  • Financijska analiza proizvodnje
  • Ispis svih obrazaca, Izvještaja i Izjava propisanih Zakonom
  • Uvid u stanje skladišta


Zaštita podataka

Obzirom da su svi podaci uneseni u PinovaDoc sustav, svi izvještaji i obrasci dostupni korisnicima s bilo kojeg računala, važno je napomenuti da su dostupni samo i isključivo korisnicima. Uvid i pristup svojim podacima ima samo korisnik, odnosno tim kojeg je ovlastio za to. Što se tiče zaštite podataka na serveru i zaštite podataka tijekom slanja, Pinova d.o.o. koristi najnovije tehnologije, SSL i HTTPS protokole za šifriranje svih prenesenih podataka i podataka unutar baze sa sigurnim kripto logaritmima čime se eliminira bilo kakva mogućnost presretanja ili prisluškivanja, a rezultat je maksimalna sigurnost uz izvrsne performanse.  

Minimalni tehnički zahtjevi

Windows: XP na dalje
Memorija računala: min. 512 MB
Veličina HDD: svaki HDD danas kupljeni je dovoljne veličine
Internet preglednik: Mozilla firefox, Internet explorer, Safari